Вовед во опрема

Работилница

缝制车间

Автоматска машина за ватирање

自动运模机

Автоматска машина за летва

自动拖布机

Автоматска машина за полнење надолу

自动充绒机

Автоматска машина за сечење

自动裁剪机

Машина за преса на топлина

压烫机

Машина за спојување

粘衬机